สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เลขานุการสภา

สิบตำรวจโทเสน่ห์ ดำดี