ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ อบต.เเก่งเสี้ยน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??