ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการบ่อขยะในพื้นที่ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพของคนทำงานของ อปท.ที่มีหน้าที่เก็บขนย้าย และคัด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง