แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 54 results.
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1-2566 อบต.แก่งเสี้ยน (เพิ่มเติมภาคผนวกท้าย)
ประกาศ อบต.แก่งเสี้ยน การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566