ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 86 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบัญญัติ อบต.แก่งเสี้ยน เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ อบต.แก่งเสี้ยน เรื่องการควบคุมการเสี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562