รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564