ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 11 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563