ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และร่วมลงพื้นที่ บ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีท่านนายกจักกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และรองนายกและเลขานุการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!