พิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร

พิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ บ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!