ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

 ประเภท : สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี