ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2 )

9 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ เวลา 09:30 น. ทางอบต.แก่งเสี้ยน และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2 )

โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควันและละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!