ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

13 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฤดูฝนปี 65 จำนวน 1,046,460 ครัวเรือนใน  3 กรณี วงเงิน 6,258 ลบ.

ปภ. รายงานความคืบหน้าการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565