เทศบาลตำบลเเก่งเสี้ยน ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม โดย สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ท

21 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเเก่งเสี้ยน ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม

โดย สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเทศมนตรีตำบลเเก่งเสี้ยน เเละเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เเก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!