“วันอปพร.”ประจำปี 2566

22 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ บ้านแก่งปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันอปพร.”ประจำปี 2566 และเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 โดยมี นายอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ทั้งนี้ นางสาวน้ำฝน บุญมี อปพร ศูนย์ อบต.แก่งเสี้ยน เเละเลขานุการประธานคณะธรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลรางวัลการยกย่อง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อฯ ศูนย์ อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี จากนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวัน อปพร 22 มีนาคม ประจำปี 2566

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!