ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

29 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!