ประกาศ อบต.แก่งเสี้ยน เรื่อง ข้อกำหนดในการขอรับน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง

22 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.แก่งเสี้ยน เรื่อง ข้อกำหนดในการขอรับน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง