การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

11 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!