การลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีไข้เลือดออก

17 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองตอน และนักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกรณีไข้เลือดออก ณ หมู่.4  บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!