คำแถลงนโยบายรัฐบาล

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนสามารถอ่านคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง