การเข้าร่วมปลูกต้นปอเทืองปรับสภาพดินบ่อบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง ตามโครงการ“โครงการคืนดินดี สู่เขาทอง” ณ บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5

25 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมปลูกต้นปอเทืองปรับสภาพดินบ่อบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองตามโครงการ“โครงการคืนดินดี สู่เขาทอง” ณ บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย นายสายันต์ ชนะเลิศ ประธานสภา อบต.แก่งเสี้ยน นายจรัญ หนูขาว รองประธานสภา อบต.แก่งเสี้ยน ส.ต.ท.เสน่ห์ ดำดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนฯ นางศศิธร ใจโปร่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเสี้ยน
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตาม“โครงการคืนดินดี สู่เขาทอง” ร่วมบูรณาการปลูกต้นปอเทือง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบ่อขยะแก่งเสี้ยน ซึ่งเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ ทำให้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของบ่อขยะเนินเขาทองได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะ ทั้งในเรื่อง กลิ่น แมลงที่เป็นพาหะ ทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการดั่งกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพดินในเบื้องต้นและยังเป็นการพัฒนาพื้นดินบริเวณดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในระหว่างที่จะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อขยะต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!