การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าพะเนียดกุญชร

26 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น อบต.แก่งเสี้ยน นำโดย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเสี้ยน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าพะเนียดกุญชร ม.3 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!