ประกาศผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

19 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป ผ่าน FaceBook อบต.แก่งเสี้ยน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!