องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนร่วมใจรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง "วันศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นเมือง"

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนร่วมใจรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง "วันศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นเมือง"
การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความงดงามของตัวบุคคล แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสืบสานต่อไป ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีความโดดเด่นในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง โดยเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดมอญ ลายผ้าขาวม้า ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญญาลักษณ์ที่มีความโด่ดเด่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยเสน่ห์ของผ้าไทยที่สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส ตามสโลแกนที่ว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้บุคลากรใน อบต.แก่งเสี้ยน ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นทุก ๆ วันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!