กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ "วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมคณะผู้บริหาร งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ "วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนซึ่งนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในสถานศึกษา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!