การประชุมหารือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

2 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.แก่งเสี้ยน สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!