“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567”

18 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.
นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน คณะผู้บริหาร นายสายัณห์ ชนะเลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะ ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567” ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ
สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานนำไปสู่การพัฒนาแบบการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีตจนถึงปัจจุบัน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!