การประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การพิจารณาร่างการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ฉบับที่ 5 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2567 เเละการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

2 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การพิจารณาร่างการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ฉบับที่ 5 การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2567 เเละการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีนางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!