การสำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย บ้านนายสำรวย โพธิ์ทอง หมู่4 เบื้องต้นได้นำถุงยังชีพมาช่วยบรรเทาขั้นต้นก่อน เเละดำเนินการมอบหมายให้เจ้าดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

1 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

30 มีนาคม 2567 เวลา17.00น
นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ นายก อบต.แก่งเสี้ยน ลงพื้นพร้อม นางสาวธิติยา ทับขำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย บ้านนายสำรวย โพธิ์ทอง หมู่4 เบื้องต้นได้นำถุงยังชีพมาช่วยบรรเทาขั้นต้นก่อน เเละดำเนินการมอบหมายให้เจ้าดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!