ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดถ้ำขุนไกร”

2 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดถ้ำขุนไกร” วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลแก่งเสี้ยน สารวันกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเสี้ยน ตลอดทั้ง ประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคีของตำบลแก่งเสี้ยน
ณ วัดถ้ำขุนไกร ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!