ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี2568

23 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

สามารถยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์และเอกสารข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2568 

ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ยื่นด้วยตนเอง ณ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

3. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทาง www.fossilfunddmr.com

https://www.dmr.go.th/Fossil_Management_Fund/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!