วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 อบต.เเก่งเสี้ยน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองสองตอน ร่วมกันรณรงค์ไขเลือดออกป้องกันได้ โดยกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม อบต.เเก่งเสี้ยน

8 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 อบต.เเก่งเสี้ยน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองสองตอน ร่วมกันรณรงค์ไขเลือดออกป้องกันได้ โดยกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม อบต.เเก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!