วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน จัดส่งรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.เเก่งเสี้ยน พร้อมสูบน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง

27 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน จัดส่งรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.เเก่งเสี้ยน
พร้อมสูบน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง
ทั้งนี้ อบต.เเก่งเสี้ยน มีผู้มาขอใช้น้ำเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด เราจะผ่านเเล้งนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!