ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องการขายทอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!