ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

29 ธันวาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!