ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 501 ถึง 510 จากข้อมูล 716
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อสายส่งน้ำ สำหรับรถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-1493 กาญจนุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ชุดใหญ่) หมายเลขครุภัณฑ์ 089-57-0001 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าสีขาว บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564