ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 8 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561