ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 581 ถึง 590 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ชุดใหญ่) หมายเลขครุภัณฑ์ 089-57-0001 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าสีขาว บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังเหล็กสระสี่มุม หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-1493 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564