ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 581 ถึง 590 จากข้อมูล 773
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TK- ๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซอร่า รุ่น Tb-๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดให้แก่สุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู25 มีนาคม 2564
จ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่อง บริเวณลำห้วยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564