ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 531 ถึง 540 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๑๕๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้าศรีนวล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบุญธรรม แสงรักษาทรัพย์ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางจี๊ด ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายพิง ลำดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอกตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ล้างเครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ล้างเครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564