ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 501 ถึง 510 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขอสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มกราคม 2564
จ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
จ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
จ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564