ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 541 ถึง 550 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเขาตาบัว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านจ่าเที่ยง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสมชาติ สุทธิพงศ์เกียรติ์ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านธนู ขวัญโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า แบบข้อเหวี่ยง แบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 442-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบริการสำหรับพิธีการส่งมอบพื้นที่โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บริเวณเชิงเขาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563