ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 621 ถึง 630 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องวัดอุณหภมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภมิแบบอินฟราเรด ชนิดดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังเหล็กสระสี่มุม หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-1493 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมูลคลิฟ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้าอุบล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสุนันท์ พรมดำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทิพวรรณ มีเท หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซอร่า รุ่น Tb-๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564