ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 591 ถึง 600 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมูลคลิฟ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้าอุบล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสุนันท์ พรมดำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทิพวรรณ มีเท หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซอร่า รุ่น Tb-๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TK- ๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซอร่า รุ่น Tb-๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564