ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 681 ถึง 690 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางจี๊ด ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยร้านบุญอุไร หมู่ที่ 4 บ้านหนอง สองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคำนึง ลับแล หมู่ที่ 7 บ้าน ท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคำนึง ลับแล หมู่ที่ 7 บ้าน ท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ. 49-008 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563