ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 701 ถึง 710 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
เหมาดนตรีพร้อมเวที รำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256327 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563