ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 711 ถึง 720 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
เหมาดนตรีพร้อมเวที รำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256327 ตุลาคม 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน27 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ตุลาคม 2563
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ. 49-008 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน26 ตุลาคม 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 ตุลาคม 2563
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 ตุลาคม 2563
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256419 ตุลาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2563