ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 691 ถึง 700 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2563
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ป้ายชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน16 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองตอน - แทรกเตอร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-006 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ. 49-008 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ. 49-008 บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2563