ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 526
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนหนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำประปา บริเวณหอถังประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บริเวณบ้านนายจักกฤษ ช่อพะยอม หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทองเหมาะ เฉยศรีเพชร (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๖๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านนายมนต์ฒิชัย ทองเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565