ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และหมายเลขครุภัณฑ์ และติดป้ายข้อความ รถดับเพลิงและกู้ภัย ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ สำหรับผูู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรากูร และตราสัญญลักษณ์ ประจำพระองค์รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอยรวมใจ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยบ้านนางประมวล สังข์ทอง หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๖๙๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2566