ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 683
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
ซื้อหนังสือเรียนสื่อจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้าง อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงรถดับเพลิงและกู้ภัย ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะบียน ๘๓-๕๒๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน สำหรับเด็กเล็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒๕ ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566